Mediation

Conflicten zijn altijd intens, rommelig en onvoorspelbaar. En ieder van ons komt in situaties terecht waarin het niet lukt om op eigen kracht en op een bevredigende manier met een conflict om te gaan.

Ik geloof dat conflicten kunnen worden benut om te groeien of om mensen bij elkaar te brengen. Daarvoor is het in de eerste plaats van belang om bij de kern van een conflict te komen, bij de behoeften die spelen. Van daaruit kunnen we onze verbondenheid met anderen ervaren én hen begrijpen, om daarna te werken aan de oplossing of heling die ons en de wereld om ons heen beiden dient.

Ik bied die ondersteuning in de vorm van mediation en conflictcoaching. Bij mediation begeleid ik een of meerdere gesprekken. Afhankelijk van het soort mediation start en eindigt de mediation met het vastleggen van afspraken. Voor mij is de kern van conflictcoaching: ten diepste luisteren naar wat jou raakt, zodat er helderheid ontstaat rond een volgende stap. Bij conflictcoaching bespreken we de situatie die je bezighoudt en de oplossingen die je voor ogen hebt.