Leergang Train-de-NVC-trainer

start 26 mei 2021 t/m 5 november 2021, Biezenmortel

Voor mensen die geweldloze communicatie in groepen willen delen, organiseren Ai-opener en Vine dit najaar opnieuw de ‘Train-de-trainer-opleiding’. Ik ben blij om het trainersteam, bestaande uit Jan van Koert, Martin van der Meulen en Elkie Deadman, aan te vullen.

Deze training is voor iedereen die in contact is met de essentie van NVC, die wil bijdragen aan de ontwikkeling van zichzelf en anderen en die het proces van NVC wil leven, uitdragen en verder wil verinnerlijken. We richten ons in deze training op iedereen die door training, coaching, lezingen, oefengroepen of anderszins actief wil bijdragen aan vrede in de wereld en het verspreiden van het gedachtegoed van Marshall Rosenberg. Dus ook op mensen die niet specifiek de ambitie hebben om beroepsmatig trainer te worden.

Thema’s

We werken in 4 blokken van drie dagen:

Blok 1: ‘ik’, vrede in mezelf. Dit blok heeft als kernvraag: hoe bewaar ik op basis van NVC de rust in mezelf als ik tegen mijn eigen oordelen aanloop, als mens en in mijn rol als trainer/coach etc?

Blok 2: ‘jij en ik’, vrede in mijn relaties. Blok twee gaat over hoe ik NVC inzet om vrede te creëren tussen mijzelf en de ander binnen de context van een groep (zoals co-trainer, individuele deelnemer, coachee etc.)

Blok 3: ‘wij’, vrede in mijn omgeving. Blok drie heeft als thema: hoe kan ik als facilitator bijdragen aan de ontwikkeling én aan de harmonie in een groep en de andere omgevingen waar ik deel vanuit maak?

Blok 4: ‘the pudding’, the proof is in the eating. Rond blok 4 komen alle aspecten geïntegreerd aan de orde in een workshop/training die de deelnemers in groepjes van 2 of 3 zelf organiseren en voor publiek van buiten geven.

Data

Blok 1, 26 t/m 28 mei 2021
Blok 2, 30 juni t/m 2 juli 2021
Blok 3, 15 t/m 17 september 2021
Blok 4, 3 t/m 5 november 2021

Locatie: Groepsaccommodatie Beukenhof, Biezenmortel
Noord-Brabant, Netherlands

Meer weten?

Meer info over de trainers, de inhoud, de kosten en hoe je je kunt aanmelden lees je op Ai-opener.nl.