Naar het hart van het vuur! Leergang bemiddelingsvaardigheden op basis van Geweldloze Communicatie

start 29 augustus 2024, Boerin en de Kok - Amstelveen

Conflicten kosten energie. Hoe zorg je ervoor dat die energie benut kan worden en bijdraagt aan verbinding? Hoe kun je jouw verbindende vaardigheden inzetten wanneer mensen om je heen verstrikt dreigen te raken in conflicten?

Conflicten doen zich iedere dag voor

Een collega die zijn hart bij je lucht over een andere collega, buren die in het trappenhuis hun onenigheid uitvechten, familieleden die na het overlijden van een dierbare tegenover elkaar komen te staan… het zijn alledaagse conflicten waar je bij betrokken kunt raken, gevraagd of ongevraagd. Omdat je leidinggevende of collega bent, en daarom medeverantwoordelijk voor wat er in een team gebeurt bijvoorbeeld. Of omdat je een functie hebt in de vereniging van eigenaren of buurtcommissie. Of omdat er familieverhoudingen zijn gegroeid waarbij anderen elkaar in de haren vliegen en jij de scherven raapt. Of simpelweg: omdat mensen je vragen om te bemiddelen.

Herken je dit?!

In deze training staat niet de harmonie centraal, maar het conflict. De intentie is verbinding, en het doel is bij te dragen aan ruimte waarin dát wat in de kern speelt, gezegd en gehoord kan worden. Als er iets is wat je in deze training aan den lijve zult ondervinden, is dat deze woorden voor je gaan leven.

Op een praktische manier aan de slag

In deze training gaan we op een praktische manier aan de slag met vaardigheden die je helpen antwoorden te vinden op vragen die je kunt hebben als je gaat bemiddelen: Hoe luister ik naar de ene persoon en houd ik tegelijkertijd contact met de ander? Wat doe ik wanneer er allerlei eisen op tafel worden gelegd? Hoe ga ik ermee om als er sterke oordelen en emoties worden geuit? En wat als mijn integriteit in twijfel wordt getrokken, of ik merk dat ikzelf sterke oordelen heb over de partijen. Soms vraagt het dat we in staat zijn om net wat langer met ons eigen ongemak te kunnen leven. Soms vraagt het een luisterend oor en een open hart. En soms duidelijkheid die mensen helpt te vertrouwen in een uitkomst die voor alle partijen werkt. Wat te doen en wanneer, dáár gaan we mee aan de slag! Je oefent tot je een ons weegt, zodat je aanwezigheid en vaardigheden gewicht in de schaal leggen als gesprekken spannend worden!

Voor wie

Als je enthousiast bent over geweldloze communicatie, wilt leren waar conflicten in de kern om draaien en als je vaardiger wilt worden in het ondersteunen van gesprekken tussen anderen, dan is deze training op jouw lijf geschreven. We verwachten dat je tenminste vier trainingsdagen rond Geweldloze Communicatie hebt gevolgd. Is dit anders en wil je toch meedoen? Neem dan even contact op voor overleg.

Hoe de training is opgebouwd

Deze training is gebaseerd Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg en op de ervaring van Christiaan Zandt in de samenwerking met John Kinyon en Ike Lasater, grondleggers van het Mediate Your Life­-programma. Voor deze leergang is een programma ontwikkeld dat tweedaagse training koppelt aan tussentijds oefenen en individuele reflectie.

We oefenen in deze training met allerlei situaties – fictieve (om het gemakkelijker te maken ook echt te oefenen) én met eigen conflictsituaties (om zelf te ervaren wat werkt als er meer lading op een conflict zit). We oefenen met losse vaardigheden (zoals empathisch luisteren, onderbreken, en het ondersteunen van oplossingsgerichte verzoeken) en het toepassen van die vaardigheden in uiteenlopende situaties (bij herstelgesprekken of groepsbemiddeling bijvoorbeeld). Deelnemers krijgen oefenmateriaal mee om tussen de trainingsblokken te oefenen in tweetallen en groepjes.

Totaal 5 modules van 2 dagen.

Waarmee we aan de slag gaan

Blok 1 – Vaardigheden om te verbinden

Welke vaardigheden en inzichten helpen mij om tijdens een bemiddelingsgesprek steeds weer de verbinding te kunnen vinden? Hoe hervind ik op spannende momenten rust en helderheid in mijzelf? In dit blok oefenen we aan de hand van een mediation-model van Marshall Rosenberg, John Kinyon en Ike Lasater (mediateyourlife.com), en oefenen we met een aantal vaardigheden die ons als bemiddelaar ondersteunen tijdens een bemiddelingsgesprek.

Blok 2 – Bijdragen aan helderheid en concrete afspraken (vooraf, tijdens en na afloop)

Hoe draag ik bij aan verbinding voordat het bemiddelingsgesprek daadwerkelijk begonnen is? Hoe draag ik bij aan verbinding na afloop van het bemiddelingsgesprek? Hoe ondersteun ik specifieke , wederzijdse, verzoeken en afspraken tussen mensen? En hoe evalueer ik een gesprek na afloop zodat ik ruimte ervaar op basis waarvan ik met plezier het volgende gesprek begin? In dit blok staan we stil bij het voorbereiden en afronden van een bemiddelingsgesprek, en oefenen we met vaardigheden die ons kunnen ondersteunen wanneer mensen toe zijn aan het maken van concrete afspraken.

Blok 3 – Navigeren naar verbinding bij momenten van spijt, schaamte en schuld

Achter ‘het spijt me’ en ‘sorry’ gaan vaak gevoelens van schaamte en schuld schuil. Erkenning van pijn en verdriet kan tegelijkertijd verschrikkelijk ingewikkeld én heel heilzaam zijn. Hoe ondersteun ik ruimte in een gesprek wanneer er sprake is van schuld en schaamte? Hoe voeren we gesprekken die niet blijven steken in verwijt en boete, maar die uitkomen bij heling en herstel? Daarmee gaan we aan de slag in dit blok, dat tot de nok gevuld is met oefeningen rond empathie en liefdevolle stevigheid.

Blok 4 – Verbinding smeden bij pendelbemiddeling en als je zelf betrokken raakt

Hoe bemiddel je wanneer mensen niet (meer) in dezelfde ruimte zijn? Wat doe je als je als bemiddelaar zélf betrokken raakt in een conflict met partijen en wordt aangesproken op neutraliteit of betrouwbaarheid? Hoe zet je als bemiddelaar zaken recht? In dit blok oefenen we met pendelbemiddeling en met lastige gesprekken waarin de bemiddelaar zelf verzeild kan raken.

Blok 5 – Spelenderwijs bemiddelen

Wat wordt anders wanneer we bemiddelen in groepen? En wat van alle vaardigheden die we hebben geoefend, blijft onveranderd? Hoe ondersteun je een conflict in een groep zó, dat mensen elkaar kunnen horen? Hoe benut je conflicten in een groep om creativiteit aan te boren en bereidheid tot besluitvorming te vergroten? Dit laatste blok staat in het teken van spelen, verdiepen, en verkennen: Er is veel gelegenheid om begeleid en onderling te oefenen met verschillende vaardigheden en fasen van bemiddeling en we blikken vooruit naar de uitdagingen van jouw eigen bemiddelingsdroom.

Trainer

Deze training wordt gegeven door Christiaan Zandt. Christiaan is internationaal gecertificeerd trainer Nonviolent Communication en werkt als bemiddelaar. Christiaan zegt over de training: “Ik herinner me hoe enthousiast ik jaren geleden was over Geweldloze Communicatie, en hoe ingewikkeld het voor me was (en is) om mijn intentie en vaardigheden te benutten als anderen in conflict waren. Ik ga in deze basistraining graag samen op pad om, op basis van onze ervaringen met geweldloze communicatie, vaardiger te worden in het ondersteunen en aangaan van conflicten tussen anderen.”

Data

Leergang 2024-20254

  • Module 1: 29 en 30 augustus 2024
  • Module 2: 3 en 4 oktober 2024
  • Module 3: 11 en 12 november 2024
  • Module 4: 16 en 17 december 2024
  • Module 5: 23 en 24 januari 2025

De trainingsdagen duren van 9.30-16.30 uur.

Locatie

Boerin en de Kok, Bovenkerkerweg 114, 1188 XJ Amstelveen.

Aantal deelnemers

Minimaal 8.

Investering

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil, kan meedoen aan deze training. Bij al mijn trainingen is het mogelijk om te overleggen over de kosten van deelname. Omdat ik graag wil dat je van harte financieel bijdraagt, hanteer ik voor deze training een schaal: Particulier 1.500 – 2.000 euro, ZZP 2.000-2.750 euro, zakelijk 4500 euro. Na inschrijving zal ik je per mail vragen voor welk bedrag je een factuur wilt ontvangen. Dit is inclusief consumpties, lunch en studiematerialen. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Wil je contact met me op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? In een wereld waarin we het hebben over wat iets waard is en wie wat verdient, is dat soms niet vanzelfsprekend en gemakkelijk. Weet dat ik graag dit gesprek met je voer. Mijn intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.

Meer informatie

De informatie over Naar het hart van het vuur! is ook te vinden op de website van Ai-opener. Met inhoudelijke vragen over de training kun je bellen of mailen met Christiaan Zandt (christiaan@ai-opener.nl, 06-38787461). Met alle overige vragen kun je terecht bij Ingrid Bouland (06-123 456 75, mail Ai-opener).

Aanmelden

Je kunt je inschrijven voor deze training via Ai-Opener.