Bemiddelingsvaardigheden o.b.v. Verbindende Communicatie (België)

Start op 4 oktober 2023, Eindhout (België)

Bijdragen aan verbinding

Of het nu in de familie, op het werk of op straat is: er kunnen allerlei momenten zijn waarop je merkt dat mensen elkaar niet werkelijk horen of begrijpen.

Soms leidt dat tot stilte, soms tot verwijdering, en soms tot openlijke conflicten. Wanneer je dan gevraagd wordt om een rol te spelen bij gesprekken tussen mensen, kan dat allerlei vragen oproepen:

 • Hoe luister ik naar de ene persoon en houd ik tegelijkertijd contact met de ander?
 • Wat doe ik wanneer er allerlei eisen op tafel worden gelegd?
 • En hoe ga ik om met sterke emoties?

Als je enthousiast bent over Geweldloze Communicatie en merkt dat je vaardiger wilt worden in het ondersteunen van gesprekken in de rol van bemiddelaar, is deze training voor jou gemaakt. Want in deze training gaan we op een praktische manier aan de slag met vaardigheden die je helpen antwoorden te vinden op dit soort vragen.

Ook in Nederland geef ik deze training. Meer informatie daarover vind je hier.

Structuur van de training

We oefenen in deze training met allerlei situaties – fictieve (om het gemakkelijker te maken ook echt te oefenen) én met eigen conflictsituaties (om zelf te ervaren wat werkt als er meer lading op een conflict zit).

Hoe we omgaan met die eigen conflicten (innerlijk of met mensen om ons heen) is onlosmakelijk verbonden met de speelruimte die we ervaren wanneer we betrokken raken bij conflicten tussen anderen!

Tussen de trainingsblokken door is er gelegenheid zijn om te oefenen in tweetallen en groepjes.

Inhoud

Blok 1 – Vaardigheden om te verbinden

 • Welke vaardigheden en inzichten helpen mij om tijdens een bemiddelingsgesprek steeds weer de verbinding te kunnen vinden?
 • Hoe hervind ik op spannende momenten rust en helderheid in mijzelf?

In dit blok oefenen we aan de hand van een mediation-model van Marshall Rosenberg, John Kinyon en Ike Lasater, en oefenen we met verschillende bemiddelingsvaardigheden tijdens een gesprek.

Blok 2 – Bijdragen aan helderheid en concrete afspraken

 • Hoe draag ik bij aan verbinding in 1-op-1 gesprekken als voorbereiding op een gesprek en na afloop?
 • Hoe ondersteun ik mensen om specifieke , wederzijdse, verzoeken te doen?
 • Hoe zorg ik voor de verbinding in en met mezelf na afloop van een gesprek?

In dit blok staan we stil bij het voorbereiden en afronden van een gesprek, en oefenen we met vaardigheden die van pas komen als mensen toe zijn aan het maken van concrete afspraken.

Blok 3 – Navigeren naar verbinding bij momenten van spijt, schaamte en schuld

Achter ‘het spijt me’ en ‘sorry’ gaan vaak gevoelens van schaamte en schuld schuil. Erkenning van pijn en verdriet kan tegelijkertijd verschrikkelijk ingewikkeld én heel heilzaam zijn.

 • Hoe ondersteun ik ruimte in een gesprek wanneer er sprake is van schuld en schaamte?
 • Hoe ondersteunen we gesprekken die niet blijven steken in verwijt en boete, maar die uitkomen bij heling en herstel?

Daarmee gaan we aan de slag in dit blok, dat tot de nok gevuld is met oefeningen rond empathie en liefdevolle stevigheid.

Blok 4 – Verbinding smeden via pendelbemiddeling en als je zelf betrokken raakt

Soms kun je betrokken raken bij conflicten tussen mensen die (nog) niet bij elkaar zijn. Wat doe je dan? Ook hier bestaat de kans dat mensen jou zien als spreekbuis van de ander, of als partijdig.

 • Wat doe je als je als bemiddelaar zélf betrokken raakt in een conflict met partijen en wordt aangesproken op neutraliteit of betrouwbaarheid?
 • Hoe zet je als bemiddelaar zaken recht omdat ze anders uitpakten dan bedacht?

In dit blok oefenen we met pendelbemiddeling en met lastige gesprekken waarin je zelf verzeild kan raken.

Hybride:

Op 3 momenten tijdens de training wordt een online ontmoeting gehouden van 2 uur: na het tweede blok, na het derde blok en na het laatste blok. De bedoeling van deze online momenten is om ervaringen uit te wisselen en inzichten te verdiepen. De data en tijdstippen voor deze momenten vind je hieronder.

Data

Woensdag 04-10-2023 (09:30 – 16:30))
Praatkracht – Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25, 2430 Eindhout

Donderdag 05-10-2023 (09:30 – 16:30)
Praatkracht – Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25, 2430 Eindhout

Maandag 04-12-2023 (09:30 – 16:30))
Praatkracht – Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25, 2430 Eindhout

Dinsdag 05-12-2023 (09:30 – 16:30)
Praatkracht – Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25, 2430 Eindhout

Dinsdag 16-01-2024 (19:30 – 21:30)
Online – eigen gekozen locatie, zetel, bureau, bed…

Donderdag 08-02-2024 (09:30 – 16:30))
Praatkracht – Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25, 2430 Eindhout

Vrijdag 09-02-2024 (09:30 – 16:30)
Praatkracht – Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25, 2430 Eindhout

Dinsdag 05-03-2024 (19:30 – 21:30)
Online – eigen gekozen locatie, zetel, bureau, bed…,

Vrijdag 19-04-2024 (09:30 – 16:30))
Praatkracht – Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25, 2430 Eindhout

Zaterdag 20-04-2024 (09:30 – 16:30)
Praatkracht – Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25, 2430 Eindhout

Dinsdag 28-05-2024 (19:30 – 21:30)
Online – eigen gekozen locatie, zetel, bureau, bed…

Inschrijven

Dat doe je via de website van Praatkracht in België.

Voorkennis

Deze training is geschikt voor mensen die eerder ten minste 4 dagen training in Verbindende Communicatie hebben gevolgd.

Prijs

€ 1.450,00 excl. BTW
€ 1.754,50 incl. BTW

Materialen, drank en versnaperingen zijn inbegrepen in de prijs; lunch niet.

Als financiën een belemmering zijn om deel te nemen, wil je dan contact opnemen via secretariaat@praatkracht.be om de mogelijkheden voor jou te bespreken?