Bemiddelen in je werk (Rotterdam)

25 en 26 november 2019, Rotterdam

Bemiddelen bij conflicten in je werk vraagt vaardigheid in het navigeren van gesprekken. Van empathie naar duidelijkheid en terug, van mildheid via kwetsbaarheid naar daadkracht – bemiddelen vraagt moed en stuurmanskunst.

Het draait in deze training om alledaagse bemiddeling in werksituaties die zorgen voor vertraging, verwarring, verwijdering en verlies van energie bij alle betrokkenen. Of je nu leidinggevende bent met kemphanen in je team, last hebt van discussies in overleggen, of heftige verhalen aanhoort van collega’s…. iedereen heeft in werksituaties te maken met conflicten tussen anderen. En iedereen kan anderen ondersteunen om conflicten in verbinding aan te gaan, zodat samenwerking ook weer werkt!

Stel je voor: Hans en Elke zijn collega’s die een conflict hebben. Hun leidinggevende heeft hen aangespoord om de onenigheid zelf uit te praten en afspraken te maken, maar ze lijken er samen niet uit te komen. Elke vindt dat ze ook ongevraagd advies moet kunnen geven over projecten waarbij Hans betrokken is. Ze verwijt Hans dat hij de anderen niet informeert, en neemt daarom zelf initiatieven, ook als dat buiten gemaakte afspraken om gaat. Hans vindt dat Elke wel wat minder hoog van de toren mag blazen. Hij werkt het langste in het team en wil dat mensen zich aan gemaakte afspraken houden.

Hun meningsverschil beïnvloedt de stemming in het team. En ook waar ze samenwerken in projecten buiten het team, merken mensen de impact van hun conflict. Tijdens een projectvergadering lopen de emoties op, wanneer Hans en Elke elkaar met jij-bakken en ja, maar-en te lijf gaan. De projectleider lijkt slecht op zijn gemak, en kapt het gesprek af. Het agendapunt wordt verschoven naar een volgende vergadering, waardoor het niet komt tot afspraken die wél belangrijk zijn voor de voortgang van het project.

De mensen die met Hans en Elke samenwerken vinden het spannend om de beide kemphanen direct aan te spreken. Ze doen hun verhaal wél bij de koffieautomaat, bij een ontmoeting in de tram, of tijdens andere vergaderingen.

Hoe dragen we in zulke situaties als collega, als leidinggevende of anders betrokkene bij aan verbinding, zodat de samenwerking ‘werkt’? Gebruiken we vooral onze formele macht, dan lopen we het risico dat we bij conflicten de rol van scheidsrechter krijgen. Houden we onze mond, dan gaan we waarschijnlijk andere oplossingen creëren om zo min mogelijk last te hebben van het gedoe tussen anderen. En als we ons uitspreken met advies of een nuancering, bestaat de kans dat we ongewild in kampen terechtkomen….

Deze tweedaagse training staat in het teken van een aantal vaardigheden waarmee je precies dát met meer vertrouwen zult kunnen doen: kiezen voor verbinding. Je verlaat de training met concrete handvatten om

  • Empathisch te luisteren bij conflicten in vergaderingen: Na afloop van deze training weet je hoe jij ervoor zorgt dat met jouw aanwezigheid en empathie mensen zich gehoord weten
  • Duidelijkheid te ondersteunen bij conflicten in vergaderingen: Na afloop van deze training weet je hoe jij mensen kunt helpen elkaars verzoeken te horen, en weet jij hoe je bijdraagt aan creatieve oplossingen, aan afspraken die werkrelaties praktisch veranderen
  • Meervoudige partijdigheid te beoefenen bij de koffieautomaat: Na afloop van deze training weet je hoe jij kunt bijdragen aan verbinding wanneer mensen los van elkaar hun verhaal aan je kwijt willen.

Voor wie

Iedereen die in zijn of haar werk bij conflicten tussen anderen wil bijdragen aan verbinding en creativiteit, door conflicten aan te gaan én minstens twee dagen training in Verbindende of Geweldloze Communicatie heeft gevolgd (bijvoorbeeld via de training VC in je Werk).

 

Data en locatie

  • 25 en 26 november 2019 in Rotterdam, trainer: Christiaan Zandt
    of
  • 30 en 31 maart 2020 in Soest, trainer: Christiaan Zandt

Praktische informatie

De training is van 9.15-16.30 uur. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Prijs voor deelnemers van wie de organisatie betaalt: € 725 (vrijgesteld van BTW en inclusief alle trainingsmaterialen, koffie/thee en lunch). Prijs voor ZZP-ers: € 375 (vrijgesteld van BTW en inclusief alle trainingsmaterialen, koffie/thee en lunch).

Deelnemers uit België kunnen voor deze opleiding een subsidieaanvraag doen bij de kmo-portefeuille en zo tot 40% van het nettobedrag laten subsidiëren.

Meer informatie

Bel (010-465 00 68) of mail Ai-Opener voor meer informatie via info@ai-opener.nl.

Inschrijven kan via dit formulier.