Basistraining in Bemiddeling op basis van GC (België)

2 februari t/m 13 juni 2020, Eindhout (België)

Of het nu in de familie, op het werk of op straat is: er kunnen allerlei momenten zijn waarop je merkt dat mensen elkaar niet werkelijk horen of begrijpen. Soms leidt dat tot stilte, soms tot verwijdering, en soms tot openlijke conflicten. Wanneer je dan gevraagd wordt om een rol te spelen bij gesprekken tussen mensen, kan dat allerlei vragen oproepen.

Hoe luister ik naar de ene persoon en houd ik tegelijkertijd contact met de ander?

Wat doe ik wanneer er allerlei eisen op tafel worden gelegd?

En hoe ga ik ermee om als er sterke emoties worden geuit?

In deze training gaan we op een praktische manier aan de slag met vaardigheden die je helpen antwoorden te vinden op dit soort vragen.

Als je enthousiast bent over Geweldloze Communicatie en merkt dat je vaardiger wilt worden in het ondersteunen van gesprekken als bemiddelaar, is deze training voor jou gemaakt. Je oefent tot je een ons weegt, zodat je aanwezigheid en vaardigheden gewicht in de schaal leggen als gesprekken spannend worden!

Structuur van de training

We oefenen in deze training met allerlei situaties – fictieve (om het gemakkelijker te maken ook echt te oefenen) én met eigen conflictsituaties (om zelf te ervaren wat werkt als er meer lading op een conflict zit). Hoe we omgaan met onze eigen conflicten (innerlijk of met mensen om ons heen) is bovendien onlosmakelijk verbonden met de speelruimte die we als bemiddelaar ervaren! Tussen de trainingsblokken in zal er gelegenheid zijn om te oefenen in tweetallen en groepjes.

Blok 1

In dit blok oefenen we een aantal vaardigheden die ons kunnen ondersteunen tijdens een bemiddelingsgesprek.

Vijf stappen en een aantal vaardigheden bij conflictbemiddeling: welke inzichten en gereedschappen kunnen mij tijdens een bemiddelingsgesprek helpen?

Wakker blijven als bemiddelaar: hoe kom ik weer bij rust en helderheid in mijzelf als ik geprikkeld raak?

Oefenen, oefenen, oefenen

Blok 2

In dit blok gaan we verder met een aantal oefeningen die ons kunnen ondersteunen wanneer mensen tot afspraken willen komen en staan we stil bij gesprekken in de voorbereiding en afronding van een bemiddelingsgesprek.

Pre-bemiddeling: hoe draag ik bij aan verbinding voordat het bemiddelingsgesprek daadwerkelijk begonnen is?

Overeenstemmingsfase: Hoe ondersteun ik specifieke , wederzijdse, verzoeken en afspraken tussen mensen?

Post-bemiddeling: hoe draag ik bij aan verbinding na afloop van het bemiddelingsgesprek?

Oefenen, oefenen, oefenen

Blok 3

In dit blok verdiepen we onze vaardigheden door te oefenen en staan we specifiek stil bij (momenten in) gesprekken waarbij schaamte of schuld ter sprake komt.

Empathie en liefdevolle stevigheid: Hoe ondersteun ik ruimte in een gesprek wanneer er sprake is van schuld of schaamte?

Oefenen, oefenen, oefenen

Blok 4

In dit blok oefenen we met bemiddelingsgesprekken van begin tot eind, en staan we stil bij varianten op het proces van bemiddeling (wanneer mensen niet in dezelfde ruimte zijn bijvoorbeeld, wanneer het een gesprek in een zakelijke setting betreft, of wanneer het gesprek uit meer dan 2 partijen bestaat)

Bemiddelen van begin tot eind: oefenen, oefenen, oefenen

Verdieping: wat verandert er voor mij als de condities veranderen?

Trainer: Christiaan Zandt

De training wordt gegeven door Christiaan Zandt. Christiaan zegt over de training: “Ik herinner me hoe enthousiast ik jaren geleden was over Geweldloze Communicatie, en hoe ingewikkeld het voor me was (en is) om mijn intentie en vaardigheden te benutten als anderen in conflict waren. Sindsdien Die fascineren conflicten me.

Ik geloof dat we, bewust of onbewust, allerlei ideeën hebben bij conflicten die het niet gemakkelijk maken om conflicten in de eerste plaats te accepteren als een van de manieren waarop het leven zich ontvouwt. Al snel gaan we aan de slag om een conflict op te lossen of uit de wereld te helpen. Maar wat gebeurt er als we nèt iets meer ruimte kunnen scheppen om het conflict ‘aan te gaan’? Wat gebeurt er als ik in mijzelf nét wat meer ruimte schep, wanneer ik een conflict tussen anderen ondraaglijk spannend vind? Wat kunnen we doen (en laten) om anderen te horen en te helpen elkaar te horen? Hoe dragen we bij aan gesprekken waar oog is voor ieders behoefte? Ik ga in deze basistraining graag samen op pad om, op basis van onze ervaringen met geweldloze communicatie, vaardiger te worden in het ondersteunen van conflicten tussen anderen.”

Christiaan is internationaal gecertificeerd trainer NVC. Als vader, echtgenoot, collega én professioneel bemiddelaar zit hij een groot deel van de dag met zijn gat middenin gedoe. En hij vindt het een uitdaging om daar op een geweldloze manier mee om te gaan.

Praktische informatie

Maximum 20 deelnemers. Betalen met KMO mogelijk.
Overnachting in het Huis voor Verbinding is mogelijk, € 35 per nacht€ 15 met een tent in de tuin.. Neem daarvoor bij inschrijving gerust contact op met Blabla.

Bekijk deze training ook op de website van BlaBla.

Data en locatie

blok 1: 7, 8 en 9 februari 2020, van 9u30 tot 16u30
blok 2: 19 en 20 maart, van 9u30 tot 16u30
blok 3: 19 en 20 april, van 9u30 tot 16u30
blok 4: 10, 11 en 12 juni, van 9u30 tot 16u30

Locatie: Blabla – Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25, 2430 Eindhout

Prijzen

Flexibel tarief particulier
€ 1500 – € 2000

Flexibel tarief organisatie
€ 1800 – € 2500

Inschrijven via BlaBla

Inschrijven voor de training? Dat kan via dit inschrijfformulier.